The Journey - Cesta

Metoda Cesta je sebereflekční metoda, která pomáhá naplňovat životní potenciál jednotlivce, tím že odstraňuje psychické a fyzické bloky, které si během života nastřádal. Během této sebereflexe může člověk nalézat a měnit přesvědčení, které mu brání si v životě uvědomit co chce, kdo je, co je jeho životním účelem.

Cesta je dnes unikátní celosvětově uznávaný nástroj sloužící k uvědomění a osvobození vlastního lidského potenciálu. Díky této metodě se na světě uzdravily tisíce dospělých i dětí.  Tato  metoda léčí emocionální a fyzické problémy na buněčné úrovni. Metodu vytvořila na základě vlastní osobní zkušenosti světově uznávaná odbornice v oblasti léčby těla a duše Brandon Bays. Tato metoda vznikla jako spontánní reakce na vyléčení autorčina nádoru.

Během této sebereflexe je člověk řízen inteligencí svého vlastního těla, poznává své negativní zážitky z minulosti, a díky vědomé změně aktivuje samoléčící proces. Pomocí Cesty je možné transformovat minulost, přítomnost i budoucnost. Výchozím bodem je fakt, že naše buňky mají emoční paměť, jinými slovy uchovávají emoce spojené s danou vzpomínkou a podřizují tomu své biochemické reakce (buď je buňka uvolněná, nebo je buňka ve stresu). Takto žijí svým vlastím životem, který může vést k fyzickým nebo psychickým blokům. Pomocí Cesty tyto vzpomínky vyplavujeme z našeho vědomí, znovu a zdravě prožíváme a díky tomu odcházejí. Na psychické úrovni přichází úleva, díky tomu má tělo prostor a energii, aby očištěné od emocionálních bloků mohlo zahájit proces samoléčby.

Podívejte se na video o této metodě

Typy procesů

Celkově obsahuje Cesta okolo 50 technik či minitechnik, které lze během procesu kombinovat. Dá se připodobnit vějíři možností, ze kterých terapeut vybírá a záleží na vývoji jednotlivého procesu a zkušenosti terapeuta, které a v jakém pořadí zvolí.

Emocionální cesta

 • Jde o základní proces
 • Čistí vzpomínky skrze prožívání emoce
 • Dochází k změně vzpomínky a její vyčištění
 • Následná integrace

Fyzická cesta

 • Vydáte se do těla přímo k místu (orgánu), kde se vyskytuje nemoc či blok.
 • Vzpomínka, se zpracuje podobně jako u Emocionální cesty
 • Používá se hlavně u fyzických potíží, nemocí

Designérský proces

 • Spojení FC a EM a následná kombinace minitechnik dle aktuální potřeby
 • Efektivně vede k odstranění problému

Proces manifestace hojnosti

 • Pracuje se s přesvědčeními, které brání přitahovat hojnost do svého života, udržovat a pouštět ji dál.

Proces smyslu života

 • Odhalíte proč jste zde, kdo jste a kam jdete
 • Jaký je Váš skutečný smysl života

Ego proces

 • Je založen na znalosti Enneagramu – 9 vzorců, podle kterých se chováme a reagujeme na své okolí
 • Pomáhá identifikovat integrující a dezintegrující vzorce chování , se svým „falešným JÁ“

Cesta pro děti

 • Viz Cesta pro děti

Jednotlivé procesy vedou od uvolňování psychického a emočního stresu, řešení zdravotních problémů (různých druhů nemocí, alergií, závislostí, fóbií), řešení vztahových problémů až k poznání svého vlastního egotypu a poznání integrujících a dezintegrujících vzorců chování. Kromě spuštění léčebného procesu nám metoda umožňuje poznat sami sebe, náš potenciál, naše potřeby, abychom odhalili sílu vlastního já a vykročili vpřed.
Procesy Cesty nemají za cíl nahradit léčebné postupy (jak klasické nebo alternativní), pro které se člověk rozhodne. Jejich úlohou je všestranná podpora zvolených léčebných postupů a tím umožňuje rychlejší a efektivnější uzdravení či osobního růstu..

Cesta pro děti

Je to jedinečná metoda také při práci s dětmi  zhruba od 6 let věku. Při práci s dětmi je naprosto nezbytné, aby na sobě pracoval alespoň jeden z rodičů, nejlépe matka. Ve většině případů dochází k úplnému vymizení problému u dítěte, jakmile si problém vyřeší matka.  Pokud opravdu chcete pomoci svým dětem, začněte nejdříve u sebe. Poté můžete pracovat s vašimi dětmi formou zajímavých nástrojů, které se vyučují na našich seminářích (viz níže). Samozřejmě pokud je dítě vystaveno složitějším tématům jako je rozvod rodičů, šikana, při ztrátě někoho blízkého, doporučuji sezení u terapeuta.

V běžném životě při těchto emočně tíživých situacích děti nemohou nebo neumí vyjádřit své pocity a musí je potlačit a žít dál.  Bohužel jde často o startovní bod dlouhodobých psychických problémů, jako jsou pocity méněcennosti, problémového chování, závislostí, strachy, psychosomatických nemocí. Proto Cesta pro děti je velmi účinná metoda , jak zdravě zpracovávat tyto témata a odlehčit psychice dítě, aby mohlo zdravě růst a dospívat. Slovy dítěte je to „balzám na duši“.

Plánované semináře:

Ve dnech 30.+31.5.2015 připravujeme dvoudenní interaktivní SEMINÁŘ CESTA – NÁSTROJE PRO INSPIRATIVNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM I. pro širokou veřejnost, který vás seznámí s unikátními nástroji pro práci s dětmi a zároveň vás inspiruje k poznání sebe sama. Tento seminář se pro velký úspěch pořádá v ČR již potřetí.
19.9.2015 na něj bude navazovat prohlubující jednodenní seminářCESTA – NÁSTROJE PRO INSPIRATIVNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM II.
Podrobné informace na : www.namaja.cz, www.brandonbays.cz

Naše sezení

Před sezením

Před procesem doporučuji zdravě a lehce jíst, nepožívat kávu, alkohol nebo jiné povzbuzující prostředky, protože ovlivňují prožívání emocí a mohou přispět k oslabení výsledku procesu. Jediné co si  sebou přineste je otevřenost a upřímnost k sobě samotnému.

Sezení

Na začátku sezení probíhá úvodní rozhovor o vašem tématu, s kterým přicházíte. Sezení probíhá se zavřenýma očima, v relaxovaném stavu, kdy terapeut vede klienta procesem skrze uvědomění, prožití a uvolnění jeho vlastních emocí. Během procesu je klient plně při vědomí, komunikuje s terapeutem. Nejedná se o hypnózu ani psychoanalýzu. Proces je velmi přirozený a klient se nechává vést pocity, které právě v daný okamžik prožívá.
Délka sezení se pohybuje mezi 1,5-2,5 hodinami, záleží na tématu, se kterým klient přichází.
Co se týká doporučených počtů sezení, je to velmi individuální. ÚIlevu klient na sobě pociťuje ihned po procesu. U většiny problemů je proces vhodné opakovat 3-5 krát. Ideální stav je, když člověk na sobě pracuje kontinuálně.

Po sezení

Doporučuji, aby jste si vyhradili čas sami na sebe – například zajít si na masáž, do spa či na procházku do přírody. Vyvarovali se vypjatým emočním situacím, po tři dny dodržovat spíše klidový režim. V těle dochází k detoxikaci, proto se také doporučuje zvýšit pitný režim (voda, bylinkové čaje).

Doporučená literatura

knihyDoporučuji přečíst si knihu od Brandon Bays – Cesta nebo Cesta pro děti.

Pokud je něco, s čím Vám mohu pomoci, tak mě neváhejte kontaktovat