Koučink

ball

Koučink je vhodný pro každého, kdo cítí potřebu změny v jakékoliv oblasti , řeší problémy v práci či v osobním životě, stojí před úkolem, na který nechce být sám, má potřebu se rozvíjet, nebo hledá směr kudy se momentálně vydat.

Je mnoho směrů koučinku. Já Vám nabízím životní koučink , který vám poskytuje průvodcovství v rozvoji vaší osobnosti.

Kouč Vám nedává konkrétní rady, ale vede vás k hledání vlastních řešení a pomáhá dosahovat vlastních cílů.

Všechny odpovědi na Vaše otázky nosíte v sobě. Největším expertem na váš život jste právě vy a nikdo jiný. Proto koučink není o radách, ale o tom, že Vám pomáhá objevit v sobě potenciál, který Vás udělá šťastným.

Mnoho z nás sisyfovsky hledá štěstí mimo naši osobu, ale jediné, opravdové a trvalé štěstí se ukrývá uvnitř nás . Koučink Vám může pomoci najít cestu.

Koučink je výborný nástroj ke změně ve vašem životě ve všech oblastech, kde vám k změně brání myšlení.

Jak probíhá sezení?

Využívám zejména otevřené, pozitivní a silné otázky, které mohou klienta posouvat k většímu pochopení svého cíle nebo sebe sama. Soustředíme se na důležitost priorit ve vašem životě.  Sezení probíhá s otevřenýma očima a během celé doby se klient soustředí a přemýšlí. Stanovujeme cíl a hledáme cesty, které vedou k tomuto cíli.

Na prvním, většinou 30ti minutovém setkání, se domlouváme na způsobu spolupráce. Probereme společně téma/témata, kterým se chcete věnovat v rámci koučování, co byste chtěli vyřešit/změnit, kam se ve svém životě chcete posunout, čeho byste chtěli dosáhnout ...... (první setkání vám nabízím zdarma).

Další setkání, většinou 90ti minutová, probíhají s odstupem 2 až 5ti týdnů. V době mezi setkáními máte možnost zkoušet to, čemu jsme se věnovali během koučovacího setkání, experimentovat s novými způsoby fungování, či jen zažívat nově uvědomované zkušenosti.

Celkový počet setkání se odvíjí jednak od tématu s nímž přicházíte, ale především od vaší individuální potřeby. Obvyklý počet setkání se pohybuje kolem pěti. Pro řešení některých jednodušších témat mohou klientovi vyhovovat tři setkání, některé klienty provázím formou koučování kontinuálně.

Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.

Napoleon Hill

Nic nezabrání člověku, který má správný mentální přístup, aby dosáhl svého cíle; nic na světě nepomůže člověku se špatným postojem myšlení.

Thomas Jefferson

Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl.

Benjamin Mays

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, 
v obou případech máte pravdu

Henry Ford (1863-1947)

Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 
6 bych strávil broušením sekyry

Abraham Lincoln

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle

Henry Ford

Největším objevem v mém životě je zjištění, že lidé mohou změnit své vnější životy změnou vnitřního myšlení.

William James

Pokud je něco, s čím Vám mohu pomoci, tak mě neváhejte kontaktovat